Predmetovo orientované nástroje

Predmetovo orientované nástroje využívame na prehľadávanie WWW prostredníctvom hierarchicky usporiadaného systému. Tento systém je vytváraný dokumentmi zoradenými podľa tematiky na základe manuálneho zberu dát pri zohľadnení určitých kritérií hodnotenia ich kvality.
Tieto zdroje je vhodné používať vtedy, ak predmet, o ktorý sa zaujímame, vieme zaradiť do príslušnej kategórie systému a nevyžadujeme rozsiahly prieskum s abstraktmi dokumentov.
Najúplnejším adresárom webu, ktorý k 1. 5. 2001 sprístupňoval 2 610 000 webovských sídiel, je Open Directory Project na adrese http://dmoz.org. Dokumenty sú členené do 366 048 kategórií, ktoré sú doplňované 36 466 dobrovoľnými odborníkmi. Dobré skúsenosti máme i s najstarším adresárom Yahoo ( www.yahoo.com ), ktorý sa z klasického predmetového adresára mení na portál, ponúkajúci okrem vyhľadávacieho nástroja i doplnkové služby.
K odborným informáciách technického charakteru nám slúžia i tematicky orientované adresáre pre jednotlivé oblasti vedy a techniky (napríklad pre chémiu – www.chemdex.com).
Z virtuálnych knižníc najčastejšie využívame The World Wide Web Virtual Library ( www.vlib.org ), Britannicu ( www.britannica.com ) alebo tematicky orientované knižnice, napríklad Edinburgh Engineering Virtual Library ( www.eevl.ac.uk ).

Na vzdelávanie, výskum a profesionálny rozvoj je zameraná internetová služba Resource Discovery Network www.rdn.ac.uk ), ktorá začala pracovať v januári 1999 a kde sú vybrané zdroje popísané odborníkmi z univerzít vo Veľkej Británii a v spolupracujúcich organizáciách. Ide o katalóg, ktorý obsahuje okolo 20 000 opisov vysokokvalitných zdrojov a neustále sa rozširuje a vyvíja o nové predmetové skupiny.

Copyright 2008 Horák