Prieskumové stroje

Na rozdiel od predmetových adresárov a knižníc, prieskumové stroje sú založené na automatizovanom zbere dát, ktoré sú sústreďované do databázy, a ich základnou funkciou je možnosť hľadania prostredníctvom kľúčových slov.

Takýchto nástrojov je v súčasnosti niekoľko tisíc a využívame ich vtedy, keď chceme nájsť niečo špecifické a rýchlo, keď chceme vyhľadať toľko informácií, koľko je možné, a keď sme schopní posúdiť kvalitu výsledku.

Najlepšie skúsenosti máme so strojmi GOOGLE ( ww.google.com ), ktorý je vybavený relevančným rankingom poukazujúcim na určité kvalitatívne hľadisko zdroja, FAST ( www.bos2.alltheweb.com ), AltaVista ( www.altavista.com ), WebTop ( www.webtop.com ) a Northern Light ( www.northernlight.com ).

Copyright 2008 Horák