Metainformačné systémy

Z metainformačných systémov, ktoré vznikli preto, aby bolo možné jedným príkazom prehľadať čo najväčší priestor internetu, využívame hlavne nástroj Profusion.
Od januára 2001 je sprístupnená jeho beta verzia na adrese http://beta.profusion.com.
Tento vyhľadávací nástroj, podobne ako iné tohto druhu, nemá vlastnú bázu dát, ale využíva databázy iných systémov.

Zadaná požiadavka je odovzdaná na súbežné spracovanie niekoľkými vyhľadávacími službami, ktoré máme možnosť si voliť. Takáto služba na jednej strane urýchľuje vyhľadávanie, ale má zmysel len pri hľadaní všeobecnejších tém, pretože podrobne zadanú požiadavku môžu rôzne nástroje interpretovať rôzne.

Copyright 2008 Horák