Špecializované nástroje

Efektívnym spôsobom získavania informácií z prostredia WWW je využívanie vyhľadávacích nástrojov špecializovaných na určitý informačný priestor.
Ide napríklad o hľadanie osôb ( http://peoplesearch.net , www.whowhere.lycos.com ), adries elektronickej pošty ( www.emailfinder.com ), diskusných skupín ( http://groups.google.com ), firiem ( Europages – www.europages.com, www.superpages.com atď.) alebo o tematicky orientované špecializované služby (ChemGuide – www.fiz-chemie.de/en/datenbanken/chemguide, Energysearch – www.energysearch.com, iCivilEngineer – www.icivilengineer.com atď.)
Najnovším nástrojom na vyhľadávanie vedeckých informácií je od 1. apríla 2001 SCIRUS ( www.scirus.com ), ktorý je produktom firmy Elsevier Science a mapuje vyše 60 miliónov vedecky orientovaných stránok, pričom je schopný prečítať i súbory typu PDF a Postscript.
Okrem verejne prístupných a indexovateľných webových dokumentov umožňuje sieť internet i prístup k obrovskému množstvu ďalších informácií, pre ktoré je v literatúre zaužívaný termín “neviditeľný web” alebo “hlboký web”.
Ide o informácie, ktoré sú uložené v bázach dát a odhaduje sa, že počet dokumentov, ktoré nemôžu byť vyhľadané prostredníctvom tradičných vyhľadávačov, je až päťstonásobne väčší.

Počet báz dát skrytých v “hlbokom webe” dosahuje počet 200 000 a odhaduje sa, že kvalita informačných zdrojov v tomto priestore je až 1000-krát vyššia ako u “viditeľného” webu.
Prístup k týmto informáciám realizujeme na oddelení ODIS prostredníctvom služieb Complete Planet ( www.completeplanet.com ) a InvisibleWeb ( www.invisibleweb.com ).

Copyright 2008 Horák