Vyhľadávacie služby na báze inteligentných agentov

Najefektívnejšími vyhľadávacími službami, ktoré využívame na našom pracovisku, sú služby na báze inteligentných agentov.

Ide o samostatné programy, ktoré sa dajú nainštalovať na lokálny počítač, umožňujúce rýchly prístup k vysokokvalitným, relevantným informáciám.
V súčasnosti pri spracovávaní informačných prieskumov používame dva takéto programy.

Zakúpili sme program COPERNIC Pro 2001, ktorý slúži pre potreby profesionálnych rešeršérov, ponúkajúci podrobné členenie do kategórií, prehľadný interfejs, automatickú aktualizáciu a spracovanie požiadaviek, odstraňujúci mŕtve linky a zasielanie výsledkov e-mailom.
Voľne prístupná základná verzia tohto programu sa nachádza na adrese www.copernic.com.
Vo fáze jednania je i zakúpenie produktu BullsEye Pro firmy Intelliseek, Inc., ktorá je vedúcim providerom infraštruktúry pre inteligentné portály.
I táto firma ponúka bezplatnú verziu na svojej domácej stránke.

Copyright 2008 Horák